(ΑΝΟΙΚΤΑ) ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Σχέδια Εργοδότησης και Κατάρτισης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Η ΑνΑΔ στηρίζει επιχειρήσεις και οργανισμούς να προσλάβουν και να καταρτίσουν άτομα προσφέροντας επιχορήγηση. Η χορηγία καλύπτει ποσοστό των επιλέξιμων εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων του εκπαιδευτή, του υπαλλήλου και των λειτουργικών εξόδων για την εκπαίδευσή του. Υπάρχουν δύο σχέδια τα οποία είναι ολόχρονα ανοικτά για...

(ΑΝΟΙΚΤΑ) ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχέδια Επιχορήγησης Εργοδότησης σε Στοχευμένες Ομάδες του Υπουργείου Εργασίας Σχέδιο παροχής κινήτρων για εργασιακή αποκατάσταση Αποφυλακισθέντων Στόχος του σχεδίου είναι η διευκόλυνση της κοινωνικής επανένταξης και αποκατάστασης ατόμων που έχουν αποφυλακιστεί από τις Κεντρικές Φυλακές, παρέχοντας κίνητρα στους εργοδότες για πρόσληψή τους. Το σχέδιο παρέχει επιχορήγηση σε εταιρείες/οργανισμούς για στελέχωσης τους με εξειδικευμένο προσωπικό. Δικαιούχοι - Όροι σχεδίου:  Άτομα...

(ΚΛΕΙΣΤΟ) ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για απασχόληση των Νέων του Υπουργείου Εργασίας Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την απασχόληση των Νέων ηλικίας 15-29 χρονών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης Ο στόχος του σχεδίου είναι η βιώσιμη ενσωμάτωση των νέων ηλικίας 15 με 29 χρονών στον τομέα της εργασίας,  εργοδοτώντας τους σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας και αποκτώντας περαιτέρω εργασιακή...

(ΚΛΕΙΣΤΟ) ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχέδιο παροχής κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων του Υπουργείου Εργασίας Σχέδιο παροχής κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων Στόχος του σχεδίου είναι να προσφέρει ευκαιρίες σε άτομα όλων των ηλικιών να εξασφαλίσουν την κατάλληλη για τα προσόντα τους εργασία και να αποκτήσουν εργασιακή πείρα, εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες. Το σχέδιο επίσης παρέχει τη δυνατότητα επιχορήγησης σε εταιρείες/οργανισμούς να στελεχωθούν με...