Σχέδια Επιχορήγησης Εργοδότησης σε Στοχευμένες Ομάδες του Υπουργείου Εργασίας

Σχέδιο παροχής κινήτρων για εργασιακή αποκατάσταση Αποφυλακισθέντων

Στόχος του σχεδίου είναι η διευκόλυνση της κοινωνικής επανένταξης και αποκατάστασης ατόμων που έχουν αποφυλακιστεί από τις Κεντρικές Φυλακές, παρέχοντας κίνητρα στους εργοδότες για πρόσληψή τους. Το σχέδιο παρέχει επιχορήγηση σε εταιρείες/οργανισμούς για στελέχωσης τους με εξειδικευμένο προσωπικό.

Δικαιούχοι – Όροι σχεδίου: 

  • Άτομα που αφέθηκαν ελεύθερα από τις Κεντρικές Φυλακές της Κυπριακής Δημοκρατίας
  • Εργοδότηση για 24 μήνες
  • Μέγιστη χορηγία €860/μήνα

Η χορηγία καλύπτει ένα ποσοστό του μισθού του υποψηφίου για την περίοδο των 24 μηνών.

 

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις

Στόχος του σχεδίου είναι να παρέχει ευκαιρίες σε άτομα όλων των ηλικιών με χρόνιες παθήσεις να εξασφαλίσουν την κατάλληλη για τα προσόντα τους εργασία και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες. Το σχέδιο επίσης παρέχει την ευκαιρία σε εταιρείες/οργανισμούς να στελεχωθούν με εξειδικευμένο προσωπικό μέσω της χορηγίας.

Δικαιούχοι – Όροι σχεδίου:

  • Άτομα όλων των ηλικιών που εμπίπτουν στην κατηγορία ατόμων με χρόνιες παθήσεις
  • Εργοδότηση για 24 μήνες
  • Μέγιστη χορηγία €930/μήνα

Η χορηγία καλύπτει ένα ποσοστό του μισθού του υποψηφίου για την περίοδο των 24 μηνών.

 

Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία

Στόχος του σχεδίου είναι να παρέχει ευκαιρίες σε άτομα όλων των ηλικιών με αναπηρία να εξασφαλίσουν την κατάλληλη για τα προσόντα τους εργασία και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες. Το σχέδιο επίσης παρέχει την ευκαιρία σε εταιρείες/οργανισμούς να στελεχωθούν με εξειδικευμένο προσωπικό μέσω της χορηγίας. 

Δικαιούχοι – Όροι σχεδίου:

  • Άτομα όλων των ηλικιών που εμπίπτουν στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία
  • Εργοδότηση για 24 μήνες
  • Μέγιστη χορηγία €930/μήνα

Η χορηγία καλύπτει ένα ποσοστό του μισθού του υποψηφίου για την περίοδο των 24 μηνών.

Η εταιρεία μας ειδικεύεται στην ετοιμασία, κατάθεση και υλοποίηση των αιτήσεων που αφορούν στα σχέδια κατάρτισης και εργοδότησης προσωπικού. Λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ανάγκες και τους στόχους της εταιρείας σας, προσφέρουμε καθοδήγηση για την ορθή προετοιμασία της αίτησης και ακολούθως παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σχετικά με την πορεία υλοποίησης και χρηματοδότησης της πρότασης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

T: 22-276202

E: info@growthconsultants.com.cy

Share this post