ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ανοιχτά Σχέδια Εργοδότησης και Κατάρτισης Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Το σχέδιο προσφέρεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ολόχρονα. [...]