Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Νεανική και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα)

Το συγκεκριμένο σχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στηρίζει με οικονομική ενίσχυση την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων στην Κύπρο στους τομείς των Υπηρεσιών, Τουρισμού, Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Μεταποίησης.

Το σχέδιο αναμένεται να ανοίξει αρχές του 2024 για υποβολή αιτήσεων από άτομα που προορίζονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά.

Το ανώτατο ποσό συνολικής επένδυσης μπορεί να ανέλθει μέχρι τις €120,000 και το κατώτερο στις €10,000 και η επιχορήγηση εξαρτάται από τον δικαιούχο:

Δικαιούχοι

 • Νέους και Νέες 18-29 ετών μέχρι 70% επιχορήγηση- €84,000
 • Άντρες 30-50 ετών μέχρι 60% επιχορήγηση- €72,000
 • Γυναίκες 30-55 ετών μέχρι 60% επιχορήγηση- €72,000

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

 • Καινούργιος εξοπλισμός (π.χ. μηχανήματα, έπιπλα, ηλεκτρονικές συσκευές, εμπορικό αυτοκίνητο, e-shop, κ.ά.)
 • Ειδικές εγκαταστάσεις (π.χ. αποθηκευτικοί χώροι, περιφράξεις, μεταλλικές κατασκευές, κ.ά.)
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις (Ανέγερση/ Επέκταση, Διαμόρφωση/ Ανακαίνιση, Αγορά χώρου)
 • Προβολή και προώθηση (διαφήμιση σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης & Μέσα Μαζικής Δικτύωσης, συμμετοχή σε εκθέσεις, κ.ά)
 • Άλλες δαπάνες μέχρι 7% του άμεσου συνόλου των επιλέξιμων δαπανών

Η Growth Consultants σας παρέχει τις πιο κάτω υπηρεσίες:

 • Συμβουλευτική και καθοδήγηση για την αξιοποίηση του Σχέδιου
 • Ετοιμασία του Επιχειρηματικού πλάνου και Προβλέψεων
 • Υποβολή της αίτησης
 • Υλοποίηση του Σχέδιου κατόπιν έγκρισης

Το προσωπικό της Growth Consultants διαθέτει πολύχρονη εμπειρία και έχει 100% ποσοστό επιτυχίας στην έγκριση αιτήσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες, καθώς και για την πρώτη συνάντηση αξιολόγησης ενδιαφερομένων ανάλογα με τα κριτήρια συμμέτοχης στο Σχέδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

T: 22-276202

E: info@growthconsultants.com.cy

Share this post