Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Νεανική και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα)

Το παρόν σχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει ως στόχο να στηρίξει την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων στην Κύπρο στους τομείς των Υπηρεσιών, Τουρισμού, Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Μεταποίησης. Το ανώτατο ποσό συνολικής επένδυσης μπορεί να ανέλθει μέχρι τις €120,000 και η επιχορήγηση εξαρτάται από τον δικαιούχο:

Δικαιούχοι

  • Νέους και Νέες 18-29 ετών μέχρι 70% επιχορήγηση- €84,000
  • Άντρες 30-50 ετών μέχρι 60% επιχορήγηση- €72,000
  • Γυναίκες 30-55 ετών μέχρι 60% επιχορήγηση- €72,000

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

  • Καινούργιος εξοπλισμός (π.χ. μηχανήματα, έπιπλα, ηλεκτρονικές συσκευές, εμπορικό αυτοκίνητο, e-shop, κ.ά.)
  • Ειδικές εγκαταστάσεις (π.χ. αποθηκευτικοί χώροι, περιφράξεις, μεταλλικές κατασκευές, κ.ά.)
  • Κτιριακές εγκαταστάσεις (Ανέγερση/ Επέκταση, Διαμόρφωση/ Ανακαίνιση, Αγορά χώρου)
  • Προβολή και προώθηση (διαφήμιση σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης & Μέσα Μαζικής Δικτύωσης, συμμετοχή σε εκθέσεις, κ.ά)
  • Άλλες δαπάνες μέχρι 7% του άμεσου συνόλου των επιλέξιμων δαπανών

 

*Το σχέδιο προς το παρόν είναι κλειστό αλλά αναμένεται να ανοίξει εντός του 2023 για υποβολή αιτήσεων. 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ετοιμασία της αίτησης και την καθοδήγηση του πελάτη κατά τη συλλογή όλων των απαραίτητων εντύπων. Παραδίδουμε την αίτηση και βρισκόμαστε δίπλα στον πελάτη κατόπιν έγκρισης, για επιτυχές υλοπόιηση του Σχέδιου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

T: 22-276202

E: info@growthconsultants.com.cy

Share this post