Σχέδιο Χορηγιών για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας.

Το σχέδιο θα εφαρμοστεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2026 και θα διαθέσει 10 εκατ.

Στόχοι σχεδίου

Οι κυριότεροι στόχοι του Σχεδίου είναι:

 • η προσέλκυση νέων επιχειρήσεων στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας
 • η ενθάρρυνση υφισταμένων επιχειρήσεων να μετακινηθούν στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου
 • η ενθάρρυνση επιχειρήσεων που λειτουργούν ήδη στις εν λόγω περιοχές να επεκτείνουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις τους
 • η κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της περιοχής, η αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος με τη συμβολή στην κυκλική οικονομία και στην πράσινη ανάπτυξη
 • η προσέλευση πολιτών από όλη την Κύπρο και από το σύνολο της αστικής περιοχής Λευκωσίας
 • η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

 

Δικαιούχοι

 • Φυσικά Πρόσωπα  (Κύπριοι Πολίτες ή πολίτες της Ε.Ε.)
 • Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα)
 • Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (νεοσύστατες ή υφιστάμενες)

 

Ποσά και ποσοστά επιχορήγησης

 • Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά δικαιούχο ανέρχεται στις €80.000.
 • Η επιχορήγηση είναι ίση με 60% επί των επιλέξιμων δαπανών.
 • Δεν θα θεωρείται επιλέξιμη οποιαδήποτε πρόταση με συνολική επιλέξιμη δαπάνη: μικρότερη από €30.000 για κτήρια μέχρι 100 τ.μ., και μικρότερη από €50.000 για κτήρια άνω των 100 τ.μ.

 

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

 • Κτήρια – Διαμόρφωση/Ανακαίνιση κτηρίων (μέχρι 70% του συνολικού κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης): οικοδομικές, ηλεκτρολογικές, υδραυλικές  και μηχανολογικές εργασίες
 • Εξοπλισμός (μέχρι 20% του συνολικού κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης): έπιπλα, Η/Υ, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και περιφερειακές συσκευές γραφείο, φωτισμό, εκθετήριο προϊόντων, εξοπλισμός αποθήκης, πάγκοι κουζίνας και ντουλάπια, αγορά και εγκατάσταση κλιματιστικών, πυρασφάλειας και συστημάτων ασφαλείας
 • Σύμβουλοι – Μελετητές (μέχρι 10% του συνολικού κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης): αμοιβή μελετητών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΤΕΚ

 

*Το κόστος έκδοσης αδειών αποτελεί ΜΗ επιλέξιμη δαπάνη

Επιθυμητές χρήσεις του χώρου

 • Κέντρα καινοτομίας
 • Επιχειρήσεις δημιουργικών επαγγελμάτων (αρχιτεκτονική, αρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, καλλιτεχνήματα, οπτικοακουστικά προϊόντα, υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά, μουσική, λογοτεχνία, βιβλία και εικαστικές τέχνες)
 • Υπηρεσίες
 • Πολιτιστικά κέντρα / χώροι
 • Βιβλιοπωλεία, copy center
 • Γυμναστήρια, studio
 • Φαρμακεία
 • Νηπιαγωγεία
 • Pet shops
 • Καταστήματα
 • Μίνι μάρκετ, φρουταρίες
 • Κομμωτήρια, beauty salons, barber shops

 

Η εταιρεία μας παρέχει συμβουλευτική για το εν λόγο σχέδιο, αναλαμβάνει την ετοιμασία και παράδοση αιτήσεων, καθώς και καθοδήγηση για τη συλλογή όλων των απαραίτητων εντύπων.

 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

T: 22-276202

E: info@growthconsultants.com.cy

Share this post