Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης για Επιχειρήσεις

Το Σχέδιο οικονομικής ενίσχυσης των Επίχειρησεων για Ψηφιακή Αναβάθμιση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, αναμένεται να προκηρυχθεί ξανά εντός του 2024 για υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις.

Το ανώτατο όριο προϋπολογισμού της πρότασης μπορεί να ανέλθει μέχρι τις €100,000 ενώ το κατώτατο όριο στις €5,000.

Η επιχορήγηση είναι ίση με το 50% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης και μπορεί να ανέλθει μέχρι και €50,000. Για επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, η επιχορήγηση είναι ίση με το 60% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης.

Οι δαπάνες που επιχορηγούνται περιλαμβάνουν:

  • Εξοπλισμό

Αγορά καινούργιου εξοπλισμού που απαιτείται για την ψηφιακή αναβάθμιση, όπως προμήθεια εξοπλισμού δικτύου (Routers, Firewalls κ.α.), Εξυπηρετητών (Servers, Bladeservers κ.α.), Δικτύων Αποθήκευσης (SAN), Gateways, Ups, bar code readers κ.ά.

  • Έτοιμα Λογισμικά (Software)

Λογισμικό Off the shelf που παράγεται για τη μαζική αγορά- άδεια χρήσης και εγκατάσταση σε υπολογιστή της επιχείρησης ή/και άδεια χρήσης μέσω υπολογιστικού νέφους (cloud).

  • Εξειδικευμένα Λογισμικά (Custom made software), Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες πληροφορικής

ERP – Enterprise Resource Planning, HRMS –Human Resources Management System, CRM – Customer Relationship management, Robotics Process Automation, υπηρεσίες ασφάλειας, Ηλεκτρονικό Κατάστημα, Βιομηχανική ψηφιοποίηση, e-Invoicing – Ηλεκτρονική τιμολόγηση, Data Analytics, Ασφαλείς πληρωμές, Παραμετροποίηση Λογισμικού, Μεταφορά Δεδομένων (αρχική ρύθμιση του συστήματος), Εγκατάσταση, Εκπαίδευση Προσωπικού κ.ά.

  • Αγορά Υπηρεσιών για ψηφιακή διαφήμιση/προώθηση (digital marketing) και δαπάνες συμβούλων (κόστος προετοιμασίας αίτησης)

Παρουσία στα Social Media, δημιουργία βίντεο για παρουσίαση προϊόντων της εταιρείας, δημιουργία περιεχομένου κ.ά. (το digital marketing αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη εφόσον στην αίτηση συμπεριλαμβάνεται ηλεκτρονικό κατάστημα/e-shop)

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ετοιμασία και παράδοση αιτήσεων για το εν λόγο Σχέδιο. Επικοινωνήστε μαζί μας για έγκαιρη ετοιμασία των αιτήσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

T: 22-276202

E: info@growthconsultants.com.cy

Share this post