Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για απασχόληση των Νέων του Υπουργείου Εργασίας

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την απασχόληση των Νέων ηλικίας 15-29 χρονών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης

Ο στόχος του σχεδίου είναι η βιώσιμη ενσωμάτωση των νέων ηλικίας 15 με 29 χρονών στον τομέα της εργασίας,  εργοδοτώντας τους σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας και αποκτώντας περαιτέρω εργασιακή πείρα. Επιπρόσθετα, ενθαρρύνει εταιρείες/οργανισμούς να απασχολήσουν νέους μέσω της επιχορήγησης και να στελεχωθούν με εξειδικευμένο προσωπικό.

Δικαιούχοι – Όροι σχεδίου:

  • Άτομα 15 – 29 χρονών
  • Άτομα τα οποία βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης
  • Εργοδότηση για 10 μήνες
  • Υποχρεωτική εργοδότηση για 2 μήνες μετά τη λήξη των 10 μηνών (χωρίς επιχορήγηση)
  • Ανώτατη επιχορήγηση €610/μήνα

Η επιχορήγηση καλύπτει ποσοστό του μισθού του υποψηφίου για την περίοδο των 10 μηνών.

Η εταιρεία μας ειδικεύεται στην ετοιμασία, κατάθεση και υλοποίηση των αιτήσεων που αφορούν στα σχέδια κατάρτισης και εργοδότησης προσωπικού. Λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ανάγκες και τους στόχους της εταιρείας σας, προσφέρουμε καθοδήγηση για την ορθή προετοιμασία της αίτησης και ακολούθως παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σχετικά με την πορεία υλοποίησης και χρηματοδότησης της πρότασης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

T: 22-276202

E: info@growthconsultants.com.cy

Share this post