Σχέδιο παροχής κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων του Υπουργείου Εργασίας

Σχέδιο παροχής κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων

Στόχος του σχεδίου είναι να προσφέρει ευκαιρίες σε άτομα όλων των ηλικιών να εξασφαλίσουν την κατάλληλη για τα προσόντα τους εργασία και να αποκτήσουν εργασιακή πείρα, εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες. Το σχέδιο επίσης παρέχει τη δυνατότητα επιχορήγησης σε εταιρείες/οργανισμούς να στελεχωθούν με εξειδικευμένο προσωπικό. 

Δικαιούχοι- Όροι σχεδίου:

  • Άτομα όλων των ηλικιών
  • Εργοδότηση για 10 μήνες
  • Υποχρεωτική εργοδότηση για 2 μήνες μετά το τέλος των 10 μηνών (χωρίς επιχορήγηση)
  • Μέγιστη χορηγία: €610/μήνα

Η χορηγία καλύπτει μέρος του μισθού του υποψηφίου για την περίοδο των 10 μηνών. 

Η εταιρεία μας ειδικεύεται στην ετοιμασία, κατάθεση και υλοποίηση των αιτήσεων που αφορούν στα σχέδια κατάρτισης και εργοδότησης προσωπικού. Λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ανάγκες και τους στόχους της εταιρείας σας, προσφέρουμε καθοδήγηση για την ορθή προετοιμασία της αίτησης και ακολούθως παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σχετικά με την πορεία υλοποίησης και χρηματοδότησης της πρότασης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

T: 22-276202

E: info@growthconsultants.com.cy

Share this post