Σχέδια Εργοδότησης και Κατάρτισης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)

Η ΑνΑΔ στηρίζει επιχειρήσεις και οργανισμούς να προσλάβουν και να καταρτίσουν άτομα προσφέροντας επιχορήγηση. Η χορηγία καλύπτει ποσοστό των επιλέξιμων εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων του εκπαιδευτή, του υπαλλήλου και των λειτουργικών εξόδων για την εκπαίδευσή του. Υπάρχουν δύο σχέδια τα οποία είναι ολόχρονα ανοικτά για υποβολή αιτήσεων.

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δικαιούχοι – Όροι σχεδίου:

 • Ο απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να είναι κάτω των 30 ετών και να διαθέτει Πτυχίο.
 • Εάν ο απόφοιτος διαθέτει εργασιακή πείρα σχετική με τη θέση για την οποία προορίζεται στην επιχείρηση/οργανισμό, αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών.
 • Απαραίτητη εργοδότηση για 6 μήνες με επιχορήγηση και 2 επιπρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση.
 • Το κατώτατο όριο ακαθάριστου μισθού που θα πρέπει να καταβάλλει ο εργοδότης κατά τη διάρκεια του προγράμματος στον απόφοιτο είναι €950/μήνα.
 • Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης είναι €1100/μήνα.

Η αίτηση στο Σχέδιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία εργοδότησης του ατόμου.

Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις /Οργανισμούς (De Minimis)

Δικαιούχοι – Όροι σχεδίου:

 • Ο άνεργος πρέπει να είναι30 με 60 χρονών.
 • Εγγεγραμμένος άνεργος για τουλάχιστον 6 μήνεςστη ∆ηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
 • Εάν ο άνεργος διαθέτει εργασιακή πείρα σχετική με τη θέση για την οποία προορίζεται στην επιχείρηση/οργανισμό, αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών.
 • Απαραίτητη εργοδότηση για 6 μήνες με επιχορήγηση και 2 επιπρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση.
 • Το κατώτατο όριο ακαθάριστου μισθού που θα πρέπει να καταβάλλει ο εργοδότης κατά τη διάρκεια του προγράμματος στον άνεργο είναι €870/μήνα.
 • Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης είναι €1000/μήνα

Η αίτηση στο Σχέδιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία εργοδότησης του ατόμου.

Η εταιρεία μας ειδικεύεται στην ετοιμασία, κατάθεση και υλοποίηση των αιτήσεων που αφορούν στα σχέδια κατάρτισης και εργοδότησης προσωπικού.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

T: 22-276202

E: info@growthconsultants.com.cy

Share this post