(ΑΝΟΙΚΤΟ) Σχέδιο Χορηγιών για Έργα Αναβάθμισης Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων

Σχέδιο Χορηγιών για Έργα Αναβάθμισης Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων σε Ύπαιθρο, Ορεινές και Απομακρυσμένες Περιοχές

Σκοπός

Στήριξη επενδύσεων σε επιχειρήσεις ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων για:

(α) εμπλουτισμό, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών τους,

(β) δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες αφορούν σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και την εξυπηρέτηση των διαφοροποιημένων εποχιακών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων,

(γ) εκσυγχρονισμού υπηρεσιών με ψηφιακή αναβάθμιση

Δικαιούχοι

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι όλοι οι επιχειρηματίες ( Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα) οι οποίοι διαχειρίζονται αδειούχα ξενοδοχεία ή τουριστικά καταλύματα των οποίων η προτεινόμενη επένδυση βρίσκεται στην γεωγραφική περιοχή εφαρμογής.

Ποσοστό επιχορήγησης

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης είναι €200,000* (de-minimis) και το ελάχιστο ποσό προτεινόμενης επένδυσης ανέρχεται στις €30,000. Ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή του χώρου, το ποσοστό επιχορήγησης διαμορφώνεται ως εξής:

  1. Ορεινές, ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές: 75% επιχορήγηση
  2. Περιοχές υπαίθρου: 65% επιχορήγηση
  3. Υπόλοιπες περιοχές: 50% επιχορήγηση

Επιλέξιμες Δαπάνες

  • Ψηφιακή αναβάθμιση
  • Οικοδομικές, Ηλεκτρομηχανολογικές και Άλλες Εργασίες Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων
  • Κινητά Μηχανήματα, Επίπλωση και Εξοπλισμός
  • Αμοιβές Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων

*Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και την 1 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12:00μμ ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου Προϋπολογισμού €4.700.000.

Share this post