Σχέδιο Χορηγιών για αναβάθμιση παραδοσιακών χώρων εστίασης ή πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής με δυνατότητα ένταξης τους στο σύμφωνο «Taste Cyprus»

Το σχέδιο στοχεύει στην παροχή στήριξης για τη βελτίωση και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των δικαιούχων καταλυμάτων που με βάση τον εγκεκριμένο τους τιμοκατάλογο προσφέρουν αποδεδειγμένα πιάτα βασισμένα στην κυπριακή γαστρονομία.  Επίσης, το σχέδιο έχει ως στόχο τη δημιουργία ή αναβάθμιση καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής.

Δικαιούχοι

 • Αδειούχα κέντρα αναψυχής κατηγορίας εστιατορίου ή ταβέρνας τα οποία με βάση τον εγκεκριμένο τους τιμοκατάλογο προσφέρουν αποδεδειγμένα, πιάτα βασισμένα αποκλειστικά στην κυπριακή γαστρονομία 
 • Αδειούχα κέντρα αναψυχής κατηγορίας εστιατορίου ή ταβέρνας που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών καταλυμάτων τα οποία πέρα της αίθουσας προγεύματος και του κυρίως εστιατορίου διαθέτουν θεματικό εστιατόριο όπου με βάση τον τιμοκατάλογο προσφέρουν αποδεδειγμένα, πιάτα βασισμένα αποκλειστικά στην κυπριακή γαστρονομία 
 • Δυνητικοί δικαιούχοι για αναβάθμιση ή δημιουργία καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών 

 • Οικοδομικές εργασίες 
 • Ειδικές εγκαταστάσεις και συστήματα 
 • Μηχανήματα, επίπλωση και εξοπλισμός στους κοινόχρηστους χώρους πελατών 
 • Αμοιβές συμβούλων, εμπειρογνωμόνων, σχεδιαστών, κτλ. 
 • Δαπάνες όρων κοινοτικής συγχρηματοδότησης 
 • Αναλώσιμα 

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης είναι €200,000 και το ελάχιστο ποσό προτεινόμενης επένδυσης ανέρχεται στις €15,000. Ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή του καταλύματος, το ποσοστό επιχορήγησης διαμορφώνεται ως εξής: 

 1. Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές: 75% επιχορήγηση 
 2. Περιοχές υπαίθρου: 65% επιχορήγηση 
 3. Υπόλοιπες περιοχές: 50% επιχορήγηση 

*Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά ιδία συμμετοχή του αιτητή. 

Το σχέδιο αναμένεται να ανοίξει σύντομα για υποβολή αιτήσεων με προϋπολογισμό  €4εκατ.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ετοιμασία και παράδοση της αίτησης και την καθοδήγηση του πελάτη κατά τη συλλογή όλων των απαραίτητων εντύπων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

T: 22-276202

E: info@growthconsultants.com.cy

Share this post