Σχέδια Ανάπτυξης στην εντός των Τειχών Λευκωσία


Σχέδια Ανάπτυξης στην εντός των Τειχών Λευκωσία

Μία μεγάλη παρέμβαση ανάπτυξης γίνεται στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας μέσω συγκεκριμένων έργων, κινήτρων και πρωτοβουλιών που θα αναβιώσουν το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας, θα βελτιώσουν την ποιότητας ζωής και την εμπειρία επίσκεψης στην πόλη μας.

Στόχος είναι η προσέλκυση και η ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στην εντός των τειχών πόλη και η δημιουργία ζωντανής κοινότητας με την προσέλκυση φοιτητών και συναφών επενδύσεων στην περιοχή.  

Προς επίτευξη του πιο πάνω, προσφέρονται κίνητρα για επανάχρηση κτηρίων, βελτιστοποίηση υποδομών και αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος και συμβολή στην πράσινη ανάπτυξη, μέσω της αποκατάστασης, ανακαίνισης κτηρίων και επανάχρησής τους, ή και της αξιοποίησης κενών τεμαχίων.

Συγκεκριμένα τα δύο σχέδια προς αξιοποίηση είναι:

  • Ανακαίνιση ή ανέγερση νέων κτηρίων, με βασική χρήση ως φοιτητικές εστίες / δωμάτια

Ο προϋπολογισμός για το 2023 ανέρχεται στα 7,5 εκατ.

  • Ενίσχυση της επιχειρηματικής Δραστηριότητας για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι 8 εκατ. Μέχρι το 2026 θα προκηρύσσετε το Σχέδιο κάθε χρόνο και θα διαθέτει 2 εκατ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Σχέδια θα βρείτε στην σελίδα Opportunities.

Share this post